Hlavní stránka společnosti: DAVAZ 

E-shop s 250.000 položkami: SORTIMENT.cz

Speciální produktové stránky: FEIN-MULTIMASTER.cz

Přehled a použití pásových brusek: PASOVE-BRUSKY.cz

Pivovar, restaurant, hotel, penzion Kroměříž: ČERNÝ OREL.eu 

Se dvěma ložisky

Ložiskové jednotky SKF se dvěma ložisky byly původně navrženy pro uložení hřídelů ventilátorů s letmo uloženým oběžným kolem poháněné buď

řemenem (obr. 1), nebo
přímým pohonem spojkou (obr. 2).

Nacházejí však stále větší uplatnění i v dalších aplikacích, např. v odstředivých čerpadlech, okružních pilách a brusných vřetenech.

Ložiskové jednotky se dvěma ložisky mají několik předností v porovnání s běžnějšími uloženími, která se skládají ze dvou samostatným stojatých ložiskových těles s naklápěcími kuličkovými ložisky nebo soudečkovými ložisky. Tyto přednosti:

kompaktnější konstrukce, protože se používá pouze jedno ložiskové těleso a nemusejí být použíta naklápěcí ložiska
vyšší přesnost chodu, protože lze použít tužší ložiska
tichý chod, protože ložiska, v nichž je uložena hřídel, jsou umístěna v jediném ložiskovém tělese a jsou přesně vyrovnána
snadná montáž, protože
 
je nutné pouze upevnit jednotku šrouby k opěrné ploše
stačí pouze namontovat ostatní díly na již obrobené konce hřídele
nehrozí riziko znečištění nebo jiného poškození ložisek při montáži.

Další přednost představují úspory nákladů související s menším počtem dílů, které je nutno objednat, mít na skladě a vyměňovat.

Vývoj, který směřuje k vyšším tlakům, s sebou přináší vyšší otáčky hřídele, a tedy i vyšší axiální zatížení. Z toho důvodu dvě řady ze standardní nabídky jednotek se dvěma ložisky mají dvě ložiska na axiálně vodicí straně, a tedy umožňují přenášet taková vyšší axiální zatížení.

Obr.1  
   
 
 
  Obr.2