Hlavní stránka společnosti: DAVAZ 

E-shop s 250.000 položkami: SORTIMENT.cz

Speciální produktové stránky: FEIN-MULTIMASTER.cz

Přehled a použití pásových brusek: PASOVE-BRUSKY.cz

Pivovar, restaurant, hotel, penzion Kroměříž: ČERNÝ OREL.eu 

Kluzná ložiska s kompozitem a vinutá pouzdra FW – základní údaje

Pouzdra z materiálu B/E
Kluzná pouzdra z třívrstvého kompozitu (obr.1) jsou vhodná pro rotační a oscilační pohyby při působení radiálního zatížení, pro provoz bez domazávání a uložení s omezeným prostorem. Nevyžadují mazání.

Pouzdra z materiálu M
Kluzná pouzdra z třívrstvého kompozitu (obr.2) jsou vhodná pro rotační, oscilační a také lineární pohyby při působení radiálních zatížení, provoz bez domazávání a uložení s omezeným prostorem, jakož i pro uložení, v nichž může dojít k nesouososti nebo hranovému napětí, nebo k velkému znečištění během provozu.

Vinutá pouzdra FW
Kluzná pouzdra z kompozitu z vinutých vláken (obr.3) jsou vhodná pro rotační a lineární pohyby při působení poměrně vysokých radiálního zatížení, pro provoz bez domazávání a především pro uložení, na něž působí střídavé, rázové nebo oscilující zatížení, pro uložení, v nichž může dojít ke vzniku hranového napětí vlivem nesouososti či průhybu hřídele a/nebo v případě, že je vyžadována chemická odolnost.

Přírubová kluzná pouzdra z materiálu B/E
Kluzná pouzdra z třívrstvého kompozitu s přírubou na jedné straně (obr.4) jsou vhodná pro rotační a oscilační pohyby při působení radiálního zatížení a současně působícím jednosměrným axiálním zatížení, pro provoz bez domazávání a uložení s omezeným prostorem. Nevyžadují mazání.

Axiální kroužky z materiálu B/E
Axiální kroužky z třívrstvého kompozitu (obr.5) jsou vhodné pro prostorově nenáročná uložení jako axiálně vodicí ložiska a provoz bez domazávání. Nevyžadují mazání.

Axiální kroužky z materiálu M
Axiální kroužky z třívrstvého kompozitu (obr.6) jsou vhodné pro prostorově omezená uložení jako axiálně vodicí ložisko pro provoz bez domazávání, pro provoz, kde hrozí nebezpečí vzniku nesouososti nebo středně silného znečištění. Kroužky je třeba při montáži namazat.

Kluzný pásek z materiálu B/E
Kluzné pásky z třívrstvého kompozitu (obr.7) je možné ohýbat, lisovat, vystřihovat atd. do tvaru přizpůsobeného příslušné aplikaci. Jsou vhodné pro uložení všech typů s nízkými nároky na prostor a provoz bez domazávání. Nevyžadují mazání.

Kluzný pásek z materiálu M
Kluzné páásky z třívrstvého kompozitu (obr.8) je možné ohýbat, lisovat, vystřihovat atd. do tvaru přizpůsobeného příslušné aplikaci. Jsou vhodné pro uložení všech typů s omezeným prostorem a provoz bez domazávání, která vyžadují následné obrobení anebo mohou být vystaveny působení středně vysokého až vysokého znečištění. Pásky je třeba při montáži namazat.

 

Kluzná pouzdra s kompozitem a vinutá pouzdra FW
     
     
Kluzná pouzdra s kompozitem
     
Text
PCM .. B, PCM .. E PCM .. M  
d = 3 - 300 mm d = 8 - 300 mm  
PCZ .. B PCZ .. M  
d = 1/8 - 7 in d = 3/8 - 4 in  
     
     
Vinutá pouzdra FW
     
Text    
   
PWM  
d = 20 - 200 mm  
     
     
Přírubová kluzná pouzdra a axiální kroužky s kompozitem
     
Text Text  
PCMF .. B, PCMF .. E PCMW .. B PCMW .. M
d = 6 - 35 mm d = 12 - 62 mm d = 12 - 52 mm
  PCMW .. E  
  d = 12 - 52 mm  
     
     
Kluzné pásky s kompozitem
     
Text
PCMS .. B  
500 x 100 mm, 500 x 200 mm, tloušťka = 1 - 3,06 mm  
500 x 100 mm, 500 x 200 mm, tloušťka = 1 - 2,5 mm    
     
PCMS .. M  
500 x 100 mm, 500 x 200 mm, tloušťka = 1 - 3,06 mm

 

 

Určení velikosti ložiska
 

Únosnost a odolnost proti opotřebení kluzných ložisek s kompozitem SKF závisejí na specifických podmínkách souvisejících s konkrétním uložením. Z toho důvodu jsou výsledkem každého výpočtu pouze přibližné hodnoty. Při určení požadované velikosti ložiska je třeba vzít v úvahu únosnost, působící zatížení, požadovanou provozní trvanlivost a provozní spolehlivost. Únosnost je vyjádřena dynamickou únosností C a statickou únosností C0. Hodnoty únosností jsou uvedeny v tabulkové části.

Při určení požadované velikosti vinutého pouzdra FW pro dané provozní podmínky (zatížení, kluzná rychlost) by napětí v kluzné vrstvě nemělo překročit stanovenou maximální hodnotu. Z tohoto důvodu byl laboratorními zkouškami stanoven pv diagram. Tento diagram je určen k posouzení velikosti ložiska v závislosti na provozních podmínkách