Hlavní stránka společnosti: DAVAZ 

E-shop s 250.000 položkami: SORTIMENT.cz

Speciální produktové stránky: FEIN-MULTIMASTER.cz

Přehled a použití pásových brusek: PASOVE-BRUSKY.cz

Pivovar, restaurant, hotel, penzion Kroměříž: ČERNÝ OREL.eu 

Aktuátory pro průmyslové aplikace

CARR
Aktuátor CARR se skládá z poháněcího elektromotoru ( v nabídce jsou nízkonapěťové stejnosměrné motory 12V a 24V nebo střídavé motory 110V a 220V ), ze šnekové převodovky ( typové označení 1, 2 a 4 ) a výsuvového šroubu s kuličkovou maticí. Aktuátor typu CARR se dodává ve třech velikostních řadách CARR 22, CARR 32 a CARR 40, v řadě standardních zdvihů od 50 do 700 mm, s maximální dynamickou silou 7 000 N. Jako příslušenství lze k aktuátoru objednat sestavu koncových spínačů CAXB a speciální výměnné koncovky pro uchycení obou konců aktuátoru. Aktuátory se vyznačují velkou účinností, vysokým výkonem a spolehlivostí.

 

CATR
Aktuátor CATR vzhledem ke své stavebnicové konstrukci umožňuje vhodnou kombinací motoru (nízkonapěťové stejnosměrné motory 12V a 24V a střídavé motory 110V a 220V ), typu převodovky a typu výsuvového šroubu ( trapézový šroub s plastovou maticí pro CATR 33 a CATR 33H a kuličkový šroub pro CATR 33B) pokrýt široký rozsah požadovaných provozních podmínek. Aktuátory se dodávají v řadě standardních zdvihů 100 až 400 mm, s maximální dynamickou silou 3 000 N. Ke standardní výbavě aktuátorů patří prokluzová bezpečnostní spojka, zabraňující mechanickému poškození a také možnost volby konce aktuátoru ze standardních typových úprav. Jako příslušenství je možno objednat koncové spínače CAXC 33. Aktuátory se vyznačují velkou spolehlivostí a bezúdržbovým provozem.

 

CALA 36
Kompaktní aktuátor CALA 36 se skládá z poháněcího stejnosměrného motoru 24V, který je přes planetový převod spojen s výsuvovým trapézovým šroubem. Rozsah zdvihů v řadě 50 až 200 mm, maximální dynamická síla je 600 N. Díky svým rozměrům jsou aktuátory vhodné pro aplikace s omezenými zástavbovými rozměry. Aktuátory jsou dodávány v bezúdržbovém provedení s povrchem se zvýšenou korozní odolností. Jako příslušenství je možno objednat koncové spínače CAXC.

 

CATR 11
Robusní aktuátory pro průmyslové použití s pohonem nízkonapěťovými stejnosměrnými motory 12V a 24V, se šnekovou převodovkou a s trapézovým výsuvovým šroubem. Rozsah standardních zdvihů v řadě od 50 do 300 mm, maximální dynamická síla 500 N. Aktuátory jsou dodávány v bezúdržbovém provední s povrchem se zvýšenou korozní odolností. Jako příslušenství lze objednat koncové spínače (s vnějším kabelovým propojením nebo s vnitřním propojením).

 

Easy 01
Sestava aktuátoru CATR 11, řídící jednotky CAED 3-24R a ručního ovládání CAES 31 Vám nabízí jednoduché a praktické řešení pro lineární polohování. Je nutné pouze zvolit zdvih aktuátoru a připojit napájecí napětí 24V. Uvedená sada může být použita pro jednoduché ruční polohování břemen do 500 N nebo může být doplněna o přestavitelné koncové spínače, popř. ochranu proti přetížení, která zabraňuje mechanickému poškození aktuátoru.

 

Easy 02
Sestava aktuátoru CALA 36, řídící jednotky CAED 3-24R a ručního ovládání CAES 31 Vám nabízí jednoduché a praktické řešení pro lineární polohování. Je nutné pouze zvolit zdvih aktuátoru a připojit napájecí napětí 24V. Uvedená sada může být použita pro jednoduché ruční polohování břemen do 600 N nebo může být doplněna o ochranu proti přetížení, která zabraňuje mechanickému poškození aktuátoru.

 

Easy 03
Sestava aktuátoru CARE 33, řídící jednotky CAED 3-24R a ručního ovládání CAES 31 Vám nabízí jednoduché a praktické řešení pro lineární polohování. Je nutné pouze zvolit zdvih aktuátoru a připojit napájecí napětí 24V. Uvedená sada může být použita pro jednoduché lineární polohování břemen do 2000 N nebo může být doplněna o ochranu proti přetížení, která zabraňuje mechanickému poškození aktuátoru.

 

Easy 04
Sestava aktuátoru CARE 33, řídící jednotky CAFC 03 a ručního ovládání CAES 31 Vám nabízí jednoduché a praktické řešení pro lineární polohování. Je nutné pouze zvolit zdvih aktuátoru a připojit řídící jednotku k síti. Sada může být použita pro jednoduché ruční polohování břemen do 2 000 N nebo může být doplněna o ochranu proti přetížení, která zabraňuje mechanickému poškození aktuátoru.

 

Easy 05
Sestava dvou aktuátorů CARE 33, řídící jednotky CAFC 03 pro současné ovládání dvou aktuátorů a ručního ovládání CAES 31 Vám nabízí jednoduché a praktické řešení pro lineární polohování. Je nutné pouze zvolit zdvih aktuátorů a řídící jednotku připojit k síti. Sada může být použita pro jednoduché ruční polohování břemen do 2 x 2 000 N (1 x 3 000 N při současném zdvihu obou aktuátorů)

 

CAWA
Výkonný a robusní lineární pohon navržený pro svislé zatížení, jehož celková únosnost se skládá z osového zatížení a z klopného momentu, způsobeného zatížením bočního unašeče. Jednotky se dodávají pro tři základní hodnoty maximálního klopného momentu, pro pohon je použit stejnosměrný mottor 24V, umístěný ve spodní části aktuátoru. Poháněcí jednotka může být montována buď k souvisejícím dílům v aplikaci nebo pomocí jednoduché konzole k vlastní jednotce. Zdvihový šroub je vybaven kovovou bezpečnostní maticí, která zabraňuje nebezpečí havárie jednotky. Celkem je k dispozici 54 kombinycí zdvihů aktuátoru a typů unašeče.

 

Zvedáky
Nosným prvkem šroubových zvedáků jsou válečkové šrouby SKF, které díky své vnitřní konstrukci mohou přenášet velké osové síly při zachování vysoké účinnosti ( až 70% ) a velké spolehlivosti. Konstrukce zvedáku je založena na principu otočné matice, která je poháněna šnekovým soukolím. Šnekové kolo a mechanismus šroubu jsou uloženy ve dvou valivých ložiskách, kuličkovém a axiálním soudečkovém, která zajišťují rovnoměrné rozložení sil. Únosnost těchto zvedáků je závislá na velikosti použitého válečkového šroubu, přičemž konstrukce umožňuje přenášet pouze tlaková zatížení. Uvedený typ zvedáku se vyrábí pouze na speciální zakázku.

 

Rotační aktuátory
Rotační aktuátory jsou určeny pro přesné polohování v rozsahu od 112° do 360° a nabízejí velký kroutící moment a vysokou axiální únosnost na výstupním hřídeli. Aktuátor se skládá z kuličkového šroubu uloženého ve valivých ložiscích, ozubeného segmentu spojeného s maticí šroubu a z výstupního hřídele s ozubeným kolem, do kterého zabírá ozubený segment. Při rotaci kuličkového šroubu se ozubený segment lineárně posouvá a přes ozubené kolo polohuje výstupní hřídel. Speciální vnitřní konstrukce zabezpečuje přesný chod a extrémní tuhost aktuátoru. v nabídce jsou dvě základní provedení aktuátoru:


CRAB 17 - kompaktní stavebnicové bezúdržbové provedení, určené pro méně náročné aplikace. Široká nabídka poháněcích elektromotorů, tvarů výstupníího hřídele a dalšího příslušenství umožňuje zvolit parametry aktuátoru podle Vašich požadavků,

CRAB 10-50 - provedení pro náročné aplikace a pro velké kroutící momenty ( např. polohování radarových systému a satelitních antén ). Aktuátory je možno dodat ve speciální úpravě podle přání zákazníka.

 

Řídící jednotky
CAFC 03 - universální řídící jednotka s napájecím napětím 220V, vhodná pro aktuátory se stejnosměrnými motory 24V a s maximálním proudem do 6A. Jednotka může řídit až tři aktuátory a umožňuje proudovou ochranu motoru na 3A nebo 6A. Jednotky jsou certifikovány podle následujících standardů:

  • EN 60 601-1-2 - EMC
  • EN 60 335-1 - LVD

 

CAED 3-24R - jednoduchá řídící jednotka se vstupním/výstupním stejnosměrným napětím 24V, vhodná pro aktuátory s maximální proudovou zátěží 9A. Jednotku lze objednat s přednastavenou hodnotou elektrické proudové ochrany 3A, 5A nebo 9A, ve výbavě je LED dioda pro signalizaci odpojeení vlivem proudového přetížení. Výhodou je jednoduchá montáž a snadné připojení pomocí svorkovnice na boční straně.

 

CAEV 110/220 - řídící deska pro ovládání lineárních aktuátorů s jednofázovým elektromotorem s napájecím napětím 110V a 220V. Deska umožňuje připojení koncových spínačů a také případné tepelné ochrany motoru. předností řídící desky je možnost zapojení ručního ovládání CAES 31C s nízkonapěťovým signálem 24V.