Přesná ložiska

Ne vždy je možné najít odpovídající řešení uložení za použití běžných ložisek pro všeobecné strojírenství. Toto je zvláště zřejmé v oblasti obráběcích strojů. SKF vyvinula celou řadu typů vysoce přesných valivých ložisek pro vřetena obráběcích strojů a pro další aplikace, kde jsou vyšší požadavky na přesnost a na vysoké rychlosti otáčení. Každý z těchto typů ložisek má specifické vlastnosti, které je činí vhodné danou aplikaci. Vnitřní konstrukce přesného ložiska je v mnoha směrech odlišná od konstrukce běžného ložiska.


Při návrhu uložení přesných ložisek je nutné brát v úvahu mnoho požadavků :

 • přesnost
 • zástavbový prostor
 • zatěžující síly
 • požadovaná tuhost systému
 • eliminace axiálních posuvů 
  (tepelné roztažnosti)
 • rychlost otáčení
 • vývin tepla

V závislosti na dané aplikace jeden nebo více faktorů mají převažující význam. Proto není možné určit všeobecné pravidlo pro volbu druhu a typu přesného ložiska. Pro zvláště vysoké požadavky má SKF pro vřetena obráběcích strojů k dispozici kuličková ložiska s kosoúhlým stykem a válečková ložiska v takzv. hybridním provedení, tzn. vnitřní a vnější kroužek ložiska je ocelový a valivé elementy jsou keramické.

Konstrukční vlastnosti přesných ložisek:

Vlastnost Přínos
1. Stupeň přesnosti lepší než P4 nebo P5 podle typu ložiska 1. Velmi malé radiální házení, vysoká přesnost obrobku
2. Mnoho valivých elementů o malém průměru 2. Malý nárůst teploty při vysokých otáčkách při velké tuhosti
3. Uspořádání s předpětím 3. Vyšší tuhost, vyšší přesnost
4. Nízké tření 4. Nižší provozní teplota, vysoké otáčky
5. Klece speciálního tvaru a materiálu 5. Vysoké otáčky
6. Nízká příčná výška ložiska 6. Kompaktní tvar vřetena
7. Většina ložisek je i v "hybridním" provedení 7. Delší trvanlivost než u celoocelových ložisek, lepší parametry z hlediska otáček, tuhosti a tření

Přesnost vřetena je určena přesností ložisek a přesností všech souvisejících dílů. Přesnost ložiska je dána přesností tvaru a polohy dotykových drah vzhledem ke kroužkům ložiska. Rozhodující je přitom maximální hodnota radiálního házení vnitřního kroužku ložiska (Kia). Přehled norem přesností Přesných ložisek SKF v porovnání s normami ISO a ABMA je následující:

SKF
Stupně přesnosti
Vnější rozměry
ISO, ABMA
Přesnost chodu
ISO, ABMA
SP ISO5,ABEC5 ISO4,ABEC7
UP ISO 4, ABEC 7 ISO 2, ABEC 9
P4A ISO 4, ABEC 7 ISO 2, ABEC 9
P4C ISO 4, ABEC 7 ISO 4, ABEC 7
PA9A ISO 2, ABEC 9 ISO 2, ABEC 9

KULIČKOVÁ LOŽISKA S KOSOÚHLÝM STYKEM (ACBB)
Přesná kuličková ložiska SKF s kosoúhlým stykem jsou nerozebiratelná, s jednou řadou valivých elementů (kuliček). Tato ložiska přenášejí zatížení z jednoho kroužku na druhý pod určitým úhlem vzhledem k ose otáčení ložiska. Axiální zatížení mohou přenášet pouze v jednom směru. Působící radiální zatížení do jednoho ložiska vyvolá axiální sílu, kterou je nutno zachytit dalším ložiskem opačně namontovaným.

VÁLEČKOVÁ LOŽISKA (CRB)
Přesná válečková ložiska SKF jsou rozebiratelná ložiska. Skládají se z kroužku s vodícími přírubami, s klecí s valivými elementy (válečky) a z kroužku bez přírub. Vyrábějí se v provedení jako dvouřadá válečková ložiska a nebo jednořadá válečkové ložiska. Mohou přenášet pouze radiální zatížení. Vyznačují se vysokou radiální únosností a umožňují dosáhnout i vysokých otáček. Díky své konstrukci umožňují vyrovnávat změnu délky hřídele vyvolanou tepelnou roztažností. Pro možnost nastavení vůle nebo předpětí v ložisku jsou vnitřní kroužky ložisek opatřeny kuželovou dírou.

AXIÁLNÍ KULIČKOVÁ LOŽISKA S KOSOÚHLÝM STYKEM (ACTBB)
Tato ložiska umožňují přenášet axiální zatížení v obou směrem, a tím i určit polohu hřídele v axiálním směru. Jsou navržena pro aplikaci spolu s přesným jednořadým nebo dvouřadým válečkovým ložiskem typové řady NN 30 K a N 10 K, to znamená, že mají shodné rozměry díry ložiska a vnějšího průměru ložiska.
K dispozici jsou ložiska série 2344(00), kde úhel styku je 60°, a ložiska série BTM, kde úhel styku je 30° nebo 40°.

KULIČKOVÁ LOŽISKA PRO ULOŽENÍ KONCE KULIČKOVÉHO ŠROUBU (BSSB)


Požadavky na ložiska pro uložení konce kuličkového šroubu jsou:

 • velká dynamická a statická únosnost
 • vysoké přípustné otáčky
 • vyšší tuhost v axiálním směru
 • vysoká přesnost chodu, zvláště pak axiální házení
SKF BSSB ložiska jsou jednořadá axiální kuličková ložiska s úhlem styku 60°. Typy BSA 2 a BSA 3 odpovídají rozměrovým řadám 2 a 3 podle normy ISO 15:1998. Typ BSD je metrické ložisko, které neodpovídá rozměrovým řadám podle normy ISO, ale je v praxi hojně používané.
Pro usnadnění montáže jsou k dispozici ložiskové sady, popřípadě ložiska zabudované do těles s přírubou.