Dvouřadá kuličková ložiska

Dvouřadá kuličková ložiska SKF jsou konstrukčně shodná s jednořadými kuličkovými ložisky. Vyznačují se hlubokými oběžnými drahami a vysokým stupněm přimknutí mezi oběžnými drahami a kuličkami. Ložiska mohou přenášet kromě radiálního zatížení i axiální zatížení v obou směrech.

Dvouřadá kuličková ložiska jsou velmi vhodná pro uložení, kde únosnost jednořadého ložiska je nedostačující. Dvouřadá kuličková ložiska, která mají stejný vnější průměr a průměr díry jako jednořadá ložiska, avšak poněkud větší šířku, se vyznačují podstatně vyšší únosností než jednořadá kuličková ložiska řady 62 a 63.

 

Rozměry
 

Hlavní dvouřadých kuličkových ložisek SKF odpovídají normě ISO 15:1998.

Tolerance
 

Dvouřadá kuličková ložiska SKF jsou standardně vyráběna s normální přesností. Hodnoty tolerancí odpovídají ISO 492:2002.

Vnitřní vůle
 

Dvouřadá kuličková ložiska SKF jsou standardně vyráběna s normální radiální vnitřní vůlí. Hodnoty vůle odpovídají ISO 5753:1991.