Jednořadá kuličková ložiska

Jednořadá kuličková ložiska (obr.) jsou velmi univerzální ložiska. Mají jednoduchou konstrukci, jsou nerozebíratelná, mohou pracovat s vysokými a velmi vysokými otáčkami, jsou neobyčejně odolná a vyžadují zanedbatelnou údržbu. Ložiska se vyznačují hlubokými oběžnými drahami a vysokým stupněm přimknutí mezi oběžnými drahami a kuličkami, což umožňuje přenášet kromě radiálního zatížení i axiální zatížení v obou směrech, a to i při vysokých otáčkách.

Jednořadá kuličková ložiska představují nejpoužívanější typ ložisek. Z toho důvodu je SKF nabízí v mnoha provedeních a velikostech:

nezakrytá ložiska v základním provedení
ložiska s těsněním
ložiskové jednotky ICOS® s integrovaným těsněním pro mazání olejem
ložiska s drážkou pro pojistný kroužek, s pojistným kroužkem nebo bez kroužku.

Ve výrobním programu jsou i další kuličková ložiska určená pro zvláštní způsoby použití:

hybridní ložiska
izolovaná ložiska
ložiska pro vysoké teploty
ložiska s tuhým olejem Solid Oil
ložiska se snímači
polymerová kuličková ložiska

Výrobní program SKF zahrnuje rovněž ložiska s kuželovou dírou. Tato provedení však nejsou uvedena v tomto katalogu. Na žádost budou poskytnuty podrobnější informace.