Návod pro volbu těsnění

 

Návod pro volbu těsnění
           
Požadavek Kryty Těsnění s nízkým třením Kontaktní těsnění
  Z RSL RZ RSH RS1
Nízké tření +++ ++ +++ o o
           
Vysoké otáčky +++ +++ +++ o o
           
Zadržení plastického maziva o +++ + +++ ++
           
Proti průniku prachu o ++ + +++ +++
           
Proti průniku vody          
- statické - o - +++ ++
- dynamické - o - + +
- vysoký tlak - o - +++ o
           
           
Symboly: +++ vynikající ++ velmi dobré + dobré o dostačující - nevhodné