Technické specifikace plastických maziv SKF pro kuličková ložiska z uhlíko-chromové ocele s těsněním

 

Technické specifikace plastických maziv SKF pro kuličková ložiska z uhlíko-chromové ocele s těsněním
                 
Technické specifikace Plastická maziva SKF
  LHT23 LT10 MT47 MT33 GXN GWB LT20 GJN
Zahušťovadlo Lithné Lithné Lithné Lithné Polymočovinové Polymočovinové Lithné Polymočovinové
  mýdlo mýdlo mýdlo mýdlo mýdlo mýdlo mýdlo mýdlo
                 
Typ základní olejové složky Esterový olej Diesterový olej Minerální olej Minerální olej Minerální olej Esterový olej Diesterový olej Minerální olej
                 
Třída konzistence NLGI 2 2 2 3 2 2 - 3 2 2
                 
Teplotní rozsah, °C1) -50 až +140 -50 až +90 -30 až +110 -30 až +120 -40 až +150 -40 až +160 -55 až +110 -30 až +150
                 
Viskozita základní                
olejové složky, mm2/s                
při 40 °C 26 12 70 98 96 70 15 115
při 100 °C 5,1 3,3 7,3 9,4 10,5 9,4 3,7 12,2
                 
Přídavné označení za                
základním označením - - - - HT WT LT GJN
  (LHT23 pokud (LT10 pokud (MT47 pokud (MT33 pokud        
  se nejedná o se nejedná o se nejedná o se nejedná o        
  standardní mazivo) standardní mazivo) standardní mazivo) standardní mazivo)