Ložisková terminologie

Pro lepší pochopení často používaných termínů z oblasti ložiskové techniky jsou níže uvedeny definice a jsou rovněž vysvětleny pomocí obrázků. Podrobný přehled termínů a definic z oblasti ložiskové techniky uvádí norma ISO 5593:1997: Valivá ložiska - Slovník. 

Uložení (obr.)

1 Válečkové ložisko
2 Čtyřbodové ložisko
3 Těleso
4 Hřídel
5 Opěrná plocha na osazení hřídele
6 Průměr hřídele
7 Koncová deska
8 Hřídelový těsnicí kroužek
9 Rozpěrný kroužek
10 Průměr díry tělesa
11 Díra tělesa
12 Víko tělesa
13 Pojistný kroužek

Následující termíny jsou používány pro označení jednotlivých částí valivého ložiska.

Radiální ložiska (obr. / obr.)
1 Vnitřní kroužek
2 Vnější kroužek
3 Valivé těleso kulička, váleček, jehla, kuželík, soudeček
4 Klec
5 Ochrana ložiska
Těsnění - vyrobené z elastomeru, kontaktní (na obr.) nebo bezkontaktní
Kryt - z ocelového plechu, bezkontaktní
6 Průměr vnějšího kroužku ložiska
7 Díra vnitřního kroužku
8 Průměr nákružku vnitřního kroužku
9 Průměr nákružku vnějšího kroužku
10 Drážka pro pojistný kroužek
11 Pojistný kroužek
12 Čelo vnějšího kroužku
13 Zápich pro upevnění těsnění
14 Oběžná dráha vnějšího kroužku
15 Oběžná dráha vnitřního kroužku
16 Zápich pro těsnění
17 Čelo vnitřního kroužku
18 Sražení hrany
19 Střední průměr ložiska
20 Celková šířka ložiska
21 Vodicí příruba
22 Opěrná příruba
23 Úhel styku

Axiální ložiska (obr.)
24 Hřídelový kroužek
25 Klec s valivými tělesy
26 Tělesový kroužek
27 Tělesový kroužek s kulovou dosedací plochou
28 Podložka s kulovou plochou

 

Slovník - Uložení ložisek  
   
 
 
  Slovník - Radiální ložiska  
   
 
 
  Slovník - Radiální ložiska  
   
 
 
  Slovník - Axiální ložiska