Zásady pro volbu ložisek

Uložením rotujících součástí se rozumí sestava ložisek a souvisejících dílů, které souvisejí s ložisky, např. hřídele a tělesa. Nedílnou součástí uložení je také mazivo, protože využití plného výkonu ložiska vyžaduje ochranu proti opotřebení a korozi. Kromě toho také těsnění představuje velmi důležitou součást uložení, jehož správná funkce má zásadní vliv na čistotu maziva. Čistota má zásadní vliv na provozní trvanlivost ložiska, a proto se skupina SKF zaměřila rovněž na výrobu maziv a těsnění.

Pří návrhu uložení s valivými ložisky je nutné:

zvolit vhodný typ ložiska a
stanovit vhodnou velikost ložiska,

avšak to není všechno. Je třeba dále zvážit několik dalších hledisek, jako

vhodný tvar a konstrukce dalších dílů uložení
vhodné tolerance uložení a vnitřní vůle nebo předpětí v ložisku
upevňovací zařízení
vhodná těsnění
typ a množství maziva
způsoby montáže a demontáže atd.

Každé jednotlivé rozhodnutí ovlivňuje výkon, spolehlivost a hospodárnost uložení.

Objem práce závisí na tom, zda již jsou k dispozici zkušenosti s podobnými uloženími. Pokud tomu tak není nebo jsou stanoveny zvláštní požadavky či je kladen zvláštní důraz na náklady na vlastní uložení a následné potřeby, zpracování návrhu je velmi náročné a vyžaduje provedení mj. přesnějších výpočtů a zkoušek. 

V následujících kapitolách všeobecné technické části nalezne konstruktér uložení nutné základní informace v takovém pořadí, v jakém jsou všeobecně vyžadovány. potřebovat.  Je samozřejmé, že není možné zařadit veškeré informace potřebné pro každé uložení. Z toho důvodu naleznete na mnoha místech odkaz na technicko-poradenské služby SKF, které zahrnují i pomoc při volbě správného ložiska a výpočet úplného uložení.  Čím vyšší nároky jsou kladeny na uložení a čím menší jsou zkušenosti s určitým způsobem použití, tím vhodnější je využít našich služeb. 

Informace uvedené ve všeobecné technické části platí pro valivá ložiska obecně nebo alespoň pro skupinu ložisek. Informace týkající se výhradně určitého typu ložisek naleznete v textu zařazeném před tabulkami s ložisky tohoto typu. 

Upozorňujeme, že hodnoty únosností,  přípustných otáček i mezní únavové únosnosti uváděné v tabulkových tabulkách jsou zaokrouhleny.