Hlavní stránka společnosti: DAVAZ 

E-shop s 250.000 položkami: SORTIMENT.cz

Speciální produktové stránky: FEIN-MULTIMASTER.cz

Přehled a použití pásových brusek: PASOVE-BRUSKY.cz

Pivovar, restaurant, hotel, penzion Kroměříž: ČERNÝ OREL.eu 

TĚLESA

Rozsáhlý sortiment SKF zahrnuje také širokou nabídku ložiskových těles. Tento katalog poskytuje základní přehled o standardním výrobním programu a usnadní konstruktérovi výběr vhodného tělesa SKF pro nejběžnější aplikace.

Tabulková část obsahuje přehled standardních těles a jejich hlavních vlastností.

SKF dodává i celou řadu těles, která v tomto katalogu uvedena nejsou, a dále mnoho variant standardních těles uzpůsobených požadavkům zákazníka.

Pokud jsou standardní tělesa pro konkrétní uložení nevhodná, může SKF dodat speciální tělesa ze šedé litiny, z tvárné litiny s kuličkovým grafitem a z lité oceli. Příkladem takových aplikací jsou např.

  • papírenské stroje
  • dopravníky
  • rotační pece
  • bubny
  • troubové mlýny
  • konvertory
  • velká elektrická zařízení
  • kolejová vozidla

Další informace o vhodných tělesech pro zvláštní účely Vám poskytneme na požádání.