Hlavní stránka společnosti: DAVAZ 

E-shop s 250.000 položkami: SORTIMENT.cz

Speciální produktové stránky: FEIN-MULTIMASTER.cz

Přehled a použití pásových brusek: PASOVE-BRUSKY.cz

Pivovar, restaurant, hotel, penzion Kroměříž: ČERNÝ OREL.eu 

Stojatá ložisková tělesa SNL

Stojatá ložisková tělesa SNL jsou z široké nabídky ložiskových těles SKF nejpoužívanější. Lze do nich montovat nejrůznější ložiska a těsnění, takže k tělesům na zakázku se zákazník musí obracet jen ve výjimečných případech. Tělesa SNL vyvinula SKF a nahradila jimi starší osvědčené provedení SNH.

Tělesa jsou dělená ve vodorovné rovině a mají ve spodní části dva otvory pro upínací šrouby.

Stavebnicový systém
Stavebnicový systém stojatých ložiskových těles SNL vycháí z řady těles stejné konstrukce, ale v různých velikostech. Kombinací těchto těles s různými standardními těsněními vzniká rozsáhlá řada standardních variant (obr.1), které splňují převážnou většinu požadavků kladených na stojatá ložisková tělesa pro hřídele o průměru 20 až 160 mm včetně.

Vyztužená spodní část
S ohledem na kvalitu dosednutí na základovou desku je spodní část tělesa vyztužena žebry a okolí obou otvorů pro upevňovací šrouby je zesíleno přidáním materiálu (obr.2). Aby bylo těleso dostatečně připevněno, mohou se upevňovací šrouby předepínat, aniž by docházelo k deformaci spodní části tělesa nebo díry tělesa.

Dobré vedení tepla
Vyztužená spodní část tělesa (obr.3) představuje značnou stykovou plochu se základovou deskou, což ve svém důsledku znamená zlepšené odvádění tepla z ložiska.

Možnost domazávání
Tělesa SNL jsou v horní části tělesa opatřena závitovým otvorem (obr. 4) pro mazací hlavici, která se dodává s každým tělesem.

Označení míst pro montáž snímačí apod.
Místa, kam je možné vyvrtat otvory pro snímače používané při bezdemontážní diagnostice mechanického stavu (obr. 5), otvory pro další mazací hlavice apod., jsou označena odlitými značkami.

Označení horní a spodní části tělesa
Horní a spodní část tělesa se ve výrobě obrábí společně a proto nejsou zaměnitelná s jinými tělesy. Aby se předešlo záměně s částmi jiného tělesa, jsou obě poloviny označeny stejným pořadovým číslem (obr. 6).

Montážní pomůcka
Aby se usnadnila montáž a zpřesnilo ustavení správné polohy, jsou čela spodní části tělesa opatřena odlitými značkami vedenými svisle k ose upínacích děr tělesa (obr. 7).

Montážní návod je dodáván s každým tělesem.

 

 

 

 

  Cast indications simplify alignment at mounting  
 
 
 
  Consecutive number is marked on the cap and base of each individual housing  
 
 
 
  Indications mark the positions where holes can be drilled  
 
 
 
  Tapped holes for grease nipples are standard  
 
 
 
  Extra ribs improve the heat flow  
 
 
 
  Housing base reinforced with ribs