Hlavní stránka společnosti: DAVAZ 

E-shop s 250.000 položkami: SORTIMENT.cz

Speciální produktové stránky: FEIN-MULTIMASTER.cz

Přehled a použití pásových brusek: PASOVE-BRUSKY.cz

Pivovar, restaurant, hotel, penzion Kroměříž: ČERNÝ OREL.eu 

Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem SKF byla původně navržena pro uložení otočných stolů vrtacích souprav, ale našla uplatnění i v dalších uloženích, která musí splňovat nároky na vysokou únosnost, axiální tuhost a nízké tření. Na rozdíl od běžných axiálních kuličkových ložisek tato axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem mohou přenášet kromě axiálních zatížení i radiální zatížení a jsou vhodná také pro vysoké otáčky.

 

Jednosměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
 

Jednosměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (obr. 1) mohou přenášet axiální zatížení, které působí v jednom směru. Tato ložiska jsou rozebíratelná, tzn. kroužky a klec s kuličkami mohou být montovány samostatně. V uloženích, pro něž jsou tato ložiska určena především, tzn. otočné stoly, jsou dvě ložiska vždy nastavena proti sobě. Druhé ložisko musí přenášet hmotnost vrtací soupravy, když je v klidu a má vyšší únosnost než první ložisko.

Obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
 

U provedení obousměrného ložiska (obr. 2) má horní ložisko větší únosnost a tvoří jednotku s menším ložiskem, které přenáší zatížení v opačném směru. Tato ložiska se vyznačují nízkou výškou a mohou přenášet axiální zatížení, které působí v obou směrech, jakož i momentová zatížení. Z toho důvodu mohou být rotující díly stroje uloženy vůči nerotujícím dílům v jediném ložisku. Tato obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou rovněž rozebíratelná.

Další axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
 

Kromě axiálních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem, která jsou zde popisována, vyrábí SKF rovněž jednosměrná ložiska – pro uložení konců kuličkových šroubů (obr. 3) – a obousměrná přesná ložiska pro pracovní vřetena obráběcích strojů (obr. 4 a obr. 5). Tato ložiska pro obráběcí stroje jsou nabízena se stykovým úhlem 60° pro zajištění vyšší tuhosti nebo se stykovým úhlem 40° či 30°, jestliže mají pracovat při vyšších otáčkách. Další informace o těchto přesných ložiscích budou poskytnuty na požádáni.

 

Obr.5  
 
 
 
  Obr.4  
 
 
 
  Obr.3  
 
 
 
  Obr.2  
 
 
 
  Obr.1