Hlavní stránka společnosti: DAVAZ 

E-shop s 250.000 položkami: SORTIMENT.cz

Speciální produktové stránky: FEIN-MULTIMASTER.cz

Přehled a použití pásových brusek: PASOVE-BRUSKY.cz

Pivovar, restaurant, hotel, penzion Kroměříž: ČERNÝ OREL.eu 

Axiální kuličková ložiska

Jednosměrná axiální kuličková ložiska
Jednosměrná axiální kuličková ložiska SKF se skládají z hřídelového kroužku, tělesového kroužku a klece s kuličkami. Ložiska jsou rozebíratelná, a tedy montáž je jednoduchá, neboť kroužky a klec s kuličkami lze montovat zvlášť.

Ložiska menších rozměrů jsou dodávána s tělesovým kroužkem buď s rovinnou (obr. 1) nebo kulovou dosedací plochou (obr. 2). Ložiska s kulovým tělesovým kroužkem mohou spolu s podložkou s kulovou plochou (obr. 3) vyrovnávat nesouosost mezi opěrnou plochou v tělese a hřídelí. Kulové podložky dodává SKF, avšak musí být objednány zvlášť.

Jak napovídá název, jednosměrná axiální kuličková ložiska mohou přenášet axiální zatížení pouze v jednom směru, a tedy polohují hřídel axiálně jen v jednom směru. Na ložiska nesmí působit radiální zatížení.

SKF rovněž nabízí polymerová axiální kuličková ložiska - viz část - "Speciální výrobky - Polymerová kuličková ložiska".

Obousměrná axiální kuličková ložiska
Obousměrná axiální kuličková ložiska SKF se skládají z jednoho hřídelového kroužku, dvou tělesových kroužků a dvou klecí s kuličkami. Ložiska jsou rozebíratelná, a tedy je montáž jednoduchá. Jednotlivé díly ložiska lze montovat samostatně. Tělesové kroužky a klece s kuličkami jsou shodné s těmito díly jednosměrného ložiska.

Ložiska menších rozměrů jsou dodávána s tělesovými kroužky buď s rovinnou (obr. 4) nebo kulovou dosedací plochou (obr. 5). Ložiska s kulovými tělesovými kroužky mohou spolu s podložkami s kulovou plochou (obr. 6) vyrovnávat nesouosost mezi tělesem a hřídelí. Kulové podložky dodává SKF, avšak musí být objednány zvlášť.

Obousměrná axiální kuličková ložiska mohou přenášet axiální zatížení působící v obou směrech, a tedy mohou vést hřídel axiálně v obou směrech. Na ložiska nesmí působit radiální zatížení.

 

Obr.6  
 
 
 
  Obr.5  
 
 
 
  Obr.4  
 
 
 
  Obr.3  
 
 
 
  Obr.2  
 
 
 
  Obr.1