Hlavní stránka společnosti: DAVAZ 

E-shop s 250.000 položkami: SORTIMENT.cz

Speciální produktové stránky: FEIN-MULTIMASTER.cz

Přehled a použití pásových brusek: PASOVE-BRUSKY.cz

Pivovar, restaurant, hotel, penzion Kroměříž: ČERNÝ OREL.eu 

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Oběžné dráhy vnitřních a vnějších kroužků kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem jsou vzájemně přesazeny ve směru osy ložiska. Tato ložiska jsou tedy obzvláště vhodná pro přenášení kombinovaných zatížení, tzn. současně působících radiálních a axiálních zatížení.

Axiální únosnost kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem vzrůstá s rostoucím úhlem styku. Úhel styku α je definován jako úhel, který svírá spojnice stykových bodů kuličky a oběžných drah v radiální rovině, ve které je přenášeno zatížení z jedné oběžné dráhy na druhou, a kolmice na osu ložiska.

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem SKF jsou vyráběna v mnoha provedeních a velikostech. V tomto katalogu jsou uvedena běžně používaná ložiska:

jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
čtyřbodová ložiska

 

Ložiska pro univerzální párování

 

Ložiska pro univerzální párování jsou zvlášť vyráběna tak, aby při libovolném sestavení v kontaktu vedle sebe bylo dosaženo předem určené vnitřní vůle nebo předpětí a/nebo rovnoměrného rozložení zatížení bez použití vyrovnávacích podložek apod. Univerzálně párovatelná ložiska mají přídavné označení, které vyjadřuje vnitřní vůli (CA, CB, CC) nebo předpětí (GA, GB, GC) sady dvou ložisek před montáží.

V objednávce musí být vždy uveden počet jednotlivých ložisek a nikoli počet sad.

Ložiska jsou montována ve dvojicích i v případě, že únosnost jednoho ložiska není dostatečná (montáž do tandemu) nebo jestliže ložiska musí přenášet kombinované či axiální zatížení v obou směrech (montáž zády k sobě (do "O") nebo čely k sobě (do "X")).

Pokud jsou ložiska namontována v tandemu, spojnice stykových bodů jsou rovnoběžné a radiální a axiální zatížení je rovnoměrně rozděleno na obě ložiska. Dvojice ložisek v tandemu však může přenášet axiální zatížení pouze v jednom směru. Jestliže axiální zatížení působí v opačném směru nebo pokud působí kombinované zatížení, musí být dvojice ložisek v tandemu montována proti třetímu ložisku.

Při uspořádání ložisek zády k sobě (do "O") se spojnice stykových bodů rozbíhají ve směru osy ložisek. Dvojice ložisek může přenášet axiální zatížení v obou směrech, avšak axiální sílu přenáší vždy v jednom směru pouze jedno ložisko. Dvojice ložisek montovaných zády k sobě (do "O") tvoří relativně tuhé uložení, schopné přenášet i klopné momenty.

Při uspořádání ložisek čely k sobě (do "X") se spojnice stykových bodů sbíhají ve směru osy ložisek. Dvojice ložisek může přenášet axiální zatížení v obou směrech, avšak axiální sílu přenáší vždy v jednom směru pouze jedno ložisko. Takové uspořádání se vyznačuje nižší tuhostí než dvojice ložisek montovaných zády k sobě (do "O"), a tedy je méně vhodné pro přenášení klopných momentů.

Ložiska pro univerzální párování se také používají spolu s dalšími ložisky. Většina ložisek je v provedení SKF Explorer, a tedy má vyšší přesnost, zvýšenou únosnost a vyšší přípustné otáčky.