Hlavní stránka společnosti: DAVAZ 

E-shop s 250.000 položkami: SORTIMENT.cz

Speciální produktové stránky: FEIN-MULTIMASTER.cz

Přehled a použití pásových brusek: PASOVE-BRUSKY.cz

Pivovar, restaurant, hotel, penzion Kroměříž: ČERNÝ OREL.eu

Kuličková ložiska 

Kuličková ložiska představují nejpoužívanější typ ložisek. Z toho důvodu je SKF nabízí v mnoha provedeních a velikostech. Standardní nabídka SKF zahrnuje následující typy:

jednořadá kuličková ložiska
energeticky účinná kuličková ložiska SKF Energy Efficient
jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami
nerezová jednořadá kuličková ložiska
dvouřadá kuličková ložiska
jednořadá hybridní kuličková ložiska
jednořadá kuličková ložiska pro vysoké teploty
vačkové kladky
polymerová kuličková ložiska

 

Polymerová kuličková ložiska  
 
 
 
  Ložisko se snímačem  
 
 
 
  Ložiska s tuhým olejem Solid Oil  
 
 
 
  Ložisko pro vysoké teploty  
 
 
 
  Izolované ložisko INSOCOAT®  
 
 
 
  Hybridní ložisko  
 
 
 
  Ložisko s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem  
 
 
 
  Ložisková jednotka ICOS® s integrovaným těsněním pro mazání olejem  
 
 
 
  Ložiska s těsněním  
 
 
 
  Nezakryté standardní provedení ložiska  
 

 

Kuličková ložiska

Dvouřadá kuličková ložiska

Dvouřadá kuličková ložiska SKF jsou konstrukčně shodná s jednořadými kuličkovými ložisky. Vyznačují se hlubokými oběžnými drahami a vysokým stupněm přimknutí mezi oběžnými drahami a kuličkami. Ložiska mohou přenášet kromě radiálního zatížení i axiální zatížení v obou směrech.

Dvouřadá kuličková ložiska jsou velmi vhodná pro uložení, kde únosnost jednořadého ložiska je nedostačující. Dvouřadá kuličková ložiska, která mají stejný vnější průměr a průměr díry jako jednořadá ložiska, avšak poněkud větší šířku, se vyznačují podstatně vyšší únosností než jednořadá kuličková ložiska řady 62 a 63.

 

Rozměry
 

Hlavní dvouřadých kuličkových ložisek SKF odpovídají normě ISO 15:1998.

Tolerance
 

Dvouřadá kuličková ložiska SKF jsou standardně vyráběna s normální přesností. Hodnoty tolerancí odpovídají ISO 492:2002.

Vnitřní vůle
 

Dvouřadá kuličková ložiska SKF jsou standardně vyráběna s normální radiální vnitřní vůlí. Hodnoty vůle odpovídají ISO 5753:1991.

Ložiska s těsněním - Ložiskové jednotky ICOS®

 

Ložiska s těsněním - Ložiskové jednotky ICOS®s integrovaným těsněním pro mazání olejem
 

Ložiskové jednotky ICOS s integrovaným těsněním pro mazání olejem představují výsledek vývoje skupiny SKF. Nová koncepce je určena pro uložení, jejichž nároky na utěsnění nemohou splnit standardní ložiska s těsněním. Jednotka ICOS se skládá z kuličkového ložiska řady 62 a integrovaného hřídelového těsnicího kroužku. Tyto jednotky mají menší prostorové nároky než běžná uložení se dvěma díly. Podstatným způsobem zjednodušují montáž a navíc nevyžadují nákladné obrábění hřídele, protože osazení vnitřního kroužku slouží jako dokonalá těsnicí plocha.

Hřídelový těsnicí kroužek je vyroben z nitrilové pryže (NBR) a je opatřen těsnicím břitem Waveseal se šroubovou pružinou. Těsnění je vhodné pro provozní teplotu od -40 do +100 °C a krátkodobě až do +120 °C.

Přípustné otáčky uvedené v tabulkové části jsou stanoveny na základě přípustné obvodové rychlosti těsnění, která činí v tomto případě 14 m/s.

Ložiska s těsněním

 

Ložiska s těsněním
 

Nejrozšířenější velikosti kuličkových ložisek mohou být vyráběny s krycími plechy nebo s kontaktním těsněním na jedné nebo na obou stranách. Podrobné informace o vhodnosti krycích plechů pro různé provozní podmínky jsou uvedeny zde. Ložiska s těsněním širších řad 622, 623 a 630 jsou obzvláště vhodná pro dlouhodobý provoz s minimálními nároky na údržbu. Ložiskové jednotky ICOS s integrovanými hřídelovými těsnicími kroužky jsou nabízeny pro vyšší nároky na utěsnění.

Oboustranně zakrytá nebo utěsněná ložiska jsou opatřena náplní plastického maziva na celou dobu trvanlivosti a nevyžadují domazávání. Ložiska by neměla být vymývána a ani ohřívána na teplotu vyšší než 80 °C. V závislosti na řadě a velikosti jsou kuličková ložiska dodávána s náplní některého z následujících standardních plastických maziv:

Průměrová Vnější průměr, mm
řada D ≤ 30   30 < D ≤ 62 D > 62
  d < 10 d ≥ 10    

8, 9 LHT23 LT10 MT47 MT33
0, 1, 2, 3 MT47 MT47 MT47 MT33

Vlastnosti výše uvedených standardních plastických maziv jsou uvedeny zde. Standardní plastické mazivo není vyjádřeno přídavným označením ložiska. Plastické mazivo vyplňuje cca. 25 až 35 % volného prostoru v ložisku. Na zvláštní objednávku mohou být ložiska dodána i s jiným vyplněním.

Na zvláštní objednávku mohou být ložiska dodána také s náplní speciálního plastického maziva jako např.

plastické mazivo pro vysoké teploty GXN
plastické mazivo pro široký rozsah provozních teplot GWB
plastické mazivo pro nízké teploty LT20
plastické mazivo pro vysoké teploty GJN
plastické mazivo pro široký rozsah provozních teplot a tichý chod LHT23 (pro ložiska, pro která toto není standard).

Jednořadá kuličková ložiska

Jednořadá kuličková ložiska (obr.) jsou velmi univerzální ložiska. Mají jednoduchou konstrukci, jsou nerozebíratelná, mohou pracovat s vysokými a velmi vysokými otáčkami, jsou neobyčejně odolná a vyžadují zanedbatelnou údržbu. Ložiska se vyznačují hlubokými oběžnými drahami a vysokým stupněm přimknutí mezi oběžnými drahami a kuličkami, což umožňuje přenášet kromě radiálního zatížení i axiální zatížení v obou směrech, a to i při vysokých otáčkách.

Jednořadá kuličková ložiska představují nejpoužívanější typ ložisek. Z toho důvodu je SKF nabízí v mnoha provedeních a velikostech:

nezakrytá ložiska v základním provedení
ložiska s těsněním
ložiskové jednotky ICOS® s integrovaným těsněním pro mazání olejem
ložiska s drážkou pro pojistný kroužek, s pojistným kroužkem nebo bez kroužku.

Ve výrobním programu jsou i další kuličková ložiska určená pro zvláštní způsoby použití:

hybridní ložiska
izolovaná ložiska
ložiska pro vysoké teploty
ložiska s tuhým olejem Solid Oil
ložiska se snímači
polymerová kuličková ložiska

Výrobní program SKF zahrnuje rovněž ložiska s kuželovou dírou. Tato provedení však nejsou uvedena v tomto katalogu. Na žádost budou poskytnuty podrobnější informace.