Hlavní stránka společnosti: DAVAZ 

E-shop s 250.000 položkami: SORTIMENT.cz

Speciální produktové stránky: FEIN-MULTIMASTER.cz

Přehled a použití pásových brusek: PASOVE-BRUSKY.cz

Pivovar, restaurant, hotel, penzion Kroměříž: ČERNÝ OREL.eu 

Kuželíková ložiska

SKF vyrábí kuželíková ložiska ve velkém počtu provedení a velikostí, které nacházejí uplatnění v mnoha uloženích. Tato ložiska lze rozdělit do následujících skupin

jednořadá kuželíková ložiska
párovaná jednořadá kuželíková ložiska
dvouřadá kuželíková ložiska
čtyřřadá kuželíková ložiska

Podrobnější informace o těchto ložiscích naleznete pod příslušnými nadpisy ve čtyřech samostatných kapitolách.

SKF rovněž vyrábí správně předepjaté ložiskové jednotky s kuželíkovými ložisky s těsněním a s náplní plastického maziva, jako např.

ložiskové jednotky pro kola osobních automobilů
ložiskové jednotky pro kola nákladních automobilů
ložiskové jednotky s kuželíkovými ložisky pro kolejová vozidla.

Konstrukční vlastnosti
Kuželíková ložiska mají kuželové oběžné dráhy na vnitřních a vnějších kroužcích, mezi nimiž jsou umístěny kuželíky. Prodloužené površky oběžných drah se protínají v jediném bodě na ose ložiska. Konstrukce kuželíkových ložisek je zvláště vhodná pro přenášení kombinovaného (radiálního a axiálního) zatížení. Axiální únosnost ložisek závisí především na stykovém úhlu; čím je úhel α větší, tím větší je axiální únosnost. Velikost úhlu je vyjádřena výpočtovým součinitelem e. Čím je hodnota e větší, tím větší je stykový úhel a tím je ložisko vhodnější pro přenášení axiálních zatížení.

Kuželíková ložiska jsou většinou rozebíratelná, tzn. vnitřní polocelek, který tvoří vnitřní kroužek s klecí a kuželíky, se může montovat zvlášť, stejně jako vnější kroužek.

Kuželíková ložiska SKF se vyznačují logaritmickým stykovým profilem, který zajišťuje optimální rozložení napětí v místě styků kuželíku a oběžné dráhy. Zvláštní konstrukce povrchu kluzných ploch vodicí příruby a velkého čela kuželíku podporuje vytváření mazivového filmu v místě styků čel kuželíku a vodicí příruby. Toto konstrukční zlepšení přispělo ke zvýšení provozní spolehlivosti a omezilo negativní vlivy nesouososti.

 

Ložisková jednotka s kuželíkovými ložisky pro kolejová vozidla  
 
 
 
  Ložisková jednotka pro kola nákladních automobilů  
 
 
 
  Ložisková jednotka pro kola osobních automobilů  
 

Čtyřřadá kuželíková ložiska  
 
 
 
  Dvouřadé kuželíkové ložisko  
 
 
 
  Párovaná jednořadá kuželíková ložiska  
 
 
 
  Jednořadé kuželíkové ložisko