Hlavní stránka společnosti: DAVAZ 

E-shop s 250.000 položkami: SORTIMENT.cz

Speciální produktové stránky: FEIN-MULTIMASTER.cz

Přehled a použití pásových brusek: PASOVE-BRUSKY.cz

Pivovar, restaurant, hotel, penzion Kroměříž: ČERNÝ OREL.eu 

Toroidní ložiska CARB(r)

oroidní ložisko CARB® je zcela nový typ radiálního ložiska s čárovým stykem. Toto kompaktní naklápěcí ložisko vyvinula skupina SKF, která je uvedla na trh v roce 1995. Jeho jedinečná konstrukce spojuje naklopitelnost soudečkového ložiska se schopností válečkového ložiska vyrovnat axiální posuv hřídele vzhledem k tělesu. Navíc může mít kompaktní průřez, který je srovnatelný pouze s jehlovým ložiskem.

Ložiska CARB nacházejí uplatnění v mnoha typech uložení, která jsou zatížena radiálně. Tato ložiska jsou určena výhradně pro použití jako axiálně volná ložiska. K tomuto účelu je určuje jejich konstrukce, která spojuje naklopitelnost a axiální posuvnost. Otvírají nové konstrukční možnosti, neboť snižují prostorové nároky, hmotnost a výrobní náklady. Vzájemné posunutí kroužků v axiálním směru vůči sobě umožňuje přesně nastavit radiální vůli v ložisku.

Ložiska CARB umožňují navrhnout naprosto jedinečným způsobem menší a lehčí uložení se stejnou nebo dokonce lepší výkonností, např. u planetové převodovky. Ložiska zjednodušují návrh uložení s dlouhými hřídelemi, které jsou vystaveny teplotním změnám. Rovněž úroveň vibrací je při použití ložisek CARB prokazatelně nižší, např. v papírenských strojích nebo ve ventilátorech.

Ložisko CARB je jednořadé ložisko s dlouhými, lehce profilovanými symetrickými válečky. Oběžné dráhy vnitřního a vnějšího kroužku jsou konkávní a jsou umístěny symetricky vzhledem ke středu ložiska. Dosažená optimální kombinace profilů obou oběžných drah zajišťuje příznivé rozložení zatížení v ložisku a nízké tření za provozu.

Valivá tělesa ložiska CARB jsou samostředící, tzn. zaujmou vždy takovou polohu, v níž je zatížení rovnoměrně rozloženo po celé šířce soudečku bez ohledu na to, zda došlo u vnitřního kroužku k axiálnímu posunutí a/nebo naklopení vůči vnějšímu kroužku.

Ložisko CARB se vyznačuje vysokou únosností, a to i když musí vyrovnávat úhlovou nesouosost a axiální posunutí. Tím je dosaženo vysoké provozní spolehlivosti uložení a jeho dlouhé provozní trvanlivosti.